Rent a car | Vozila | Rezervacije | Crna Gora | Uslovi i odredbe

s

Uslovi korišćenja

Uslovi za najam i korišćenje vozila jesu da Korisnik:

- ima najmanje 20 godina starosti.

- posjeduje valjanu važeću vozačku dozvolu najmanje 1 godinu.

- predoči STARCAR-u orginale važećih isprava (ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu).

Minimalno trajanje najma je 24 sata.

Kašnjenje sa povratkom duže od 60 minuta zaračunava se kao dodatni dan najma.

Neograničena kilometraža se odnosi samo na teritoriju Crne Gore.

Cijene su izražene u Eurima sa uračunatim PDV-om.

Plaćanje se vrši unaprijed, gotovinski, platnim karticama Visa, Master, American Express ili uplatom na račun.

Ako STARCAR to zahtjeva, Korisnik je obavezan prije preuzimanja vozila izvršiti predautorizaciju po svojoj kreditnoj kartici na  iznos koji odredi STARCAR po svojoj procjeni zavisno o klasi vozila i trajanju najma ili položiti depozit na isti iznos.

Upotreba vozila van granica Crne Gore moguća je samo uz pismenu saglasnost STARCAR-a.

Ako je vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nesreći, oštećeno i zahtjeva popravak ili spašavanje, bez obzira na uzrok, Korisnik mora odmah pozvati policiju i zatražiti zapisnik o šteti, obavjestiti STARCAR o nastalom slučaju i popuniti izvještaj o dogadjaju/šteti, te osigurati vozilo od nastupa jos veće štete i propadanja.

U slučaju krađe/nestanka vozila Korisnik je obavezan pozvati policiju i zatražiti zapisnik o šteti.

U vozilima STARCAR-a nije dozvoljeno pušenje.

Osnovna cijena najma uključuje:

- PDV;

- Dodatnog vozača; 

- Neograničenu kilometražu;

- Sjedište za djecu;

- GPS ;

- WIFI hotspot modem; 

- Mobilni telefon;

- CDW (Collision Damage Waiver) -  Naknada za rizik sa učešćem u šteti;

- TP (Theft Protection) – Naknada za rizik krađe vozila sa učešćem u šteti;

- PAI - Osiguranje putnika;

- Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima.

CDW (Collision Damage Waiver) – Naknada za rizik sa učešćem u šteti – Korisnikova odgovornost za štetu na vozilu STARCAR-a ograničena je do iznosa franšize / učešća u šteti. CDW-om nisu pokriveni rizici: uništenje/oštćenje automobilskih guma, felme ili poklopca felme, uništenje / oštećenje donjeg postroja vozila i unutrašnjosti vozila (osim ako je unutrašnjost oštećena u nesreći).

TP (Theft Protection) – Naknada za rizik krađe vozila sa učešćem u šteti – Korisnikova odgovornost za štetu zbog krađe vozila STARCAR-a ograničena je do iznosa franšize / učešća u šteti.

CDW+ - učešće u šteti (franšizi) može se otkupiti plaćanjem dodataka za otkup franšize, u kojem slučaju Korisnik ne plaća ni iznos franšize. CDW+ ne pokriva rizike: uništenje / oštećenje guma, felme ili poklopca felme, uništenje / oštećenje donjeg postroja vozila i unutrašnjosti vozila (osim ako je unutrašnjost oštećena u nesreći).

PAI- Osiguranje putnika -Vozač i putnici su osigurani od nesrećnog slučaja za slučaj smrti i invaliditeta do iznosa propisanih od osiguravajuće kuće kod koje je osigurano vozilo STARCAR-a.

Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima - Vozila STARCAR-a su u skladu sa zakonskim propisima i uslovima osiguranja osigurana za štete koje upotrebom vozila mogu nastati trećim licima.

Ova osiguranja mogu biti nevažeća u slučaju da Korisnik prekrši bilo koju odredbu Ugovora o najmu, bilo koji zakonski propis ili uslov osiguranja.

Iznos učešća u šteti nastaloj usled nezgode je 250 Eura ili 10% vrijednosti štete ako je tih 10% veće od 250 Eura.

Iznos učešća u šteti zbog krađe vozila je 10% od vrijednosti vozila.

Naknada za otkup učešća u šteti (CDW+) iznosi 5 Eura dnevno.